Jací že jsou chudáci odboroví předáci (co na to ČSSD, Štěch a Zavadil o odborech dalších)

Jak si ale vysvětlit skutečnost, že z těchto prostředků obdržel jen v roce 2009 předseda Štěpánek a jeho místopředsedové na odměnách 840 000 Kč!!! Mzda sekretariátu včetně odměn za rok 2009 činila částku cca 83O 000 Kč!!!

Celý dopis

Zpráva NOS PČR

Vážení  kolegové a odboráři NOS PČR,

je těžko uvěřitelné, že se v našich řadách v roli vedení Nezávislého odborového svazu PČR mohou vyskytovat lidé, kteří se nerozpakují v honbě za ziskem parazitovat v této nelehké době na naší poctivé a náročné práci, které se sami úspěšně vyhýbají. Ti, kteří mají pomáhat a chránit naše zájmy a být štítem před neuváženými restrikcemi dovnitř policie, sami hrají v rolích vedení nezávislého odborového svazu podivné hry! Jak jinak nazvat jednání, které předvádí předseda NOS PČR pan Štěpánek s okruhem svých nejbližších místopředsedů! Podařilo se totiž zjistit některé skutečnosti, které svědčí o zištnosti, sobeckosti a pokrytectví úzkého vedení NOS PČR při podezřelém nakládání s financemi svazu, získávanými z našich platů. Každý z nás platí jedno procento měsíčně z čistého služebního příjmu, jako příspěvek na obranu našich zájmů. Jak si ale vysvětlit skutečnost, že z těchto prostředků obdržel jen v roce 2009 předseda Štěpánek a jeho místopředsedové na odměnách 840 000 Kč!!! Mzda sekretariátu včetně odměn za rok 2009 činila částku cca 83O 000 Kč!!! Tedy průměrný měsíční příjem úzkého vedení NOS, placeného z našich příspěvků byl cca 70 000 Kč!!!  Není to trochu podivné, až trestuhodné, tak vysoké zisky a takové výkony, např. pan Štěpánek v pořadu paní Jílkové? Zvláště, když bylo zjištěno, že pro rok 2010 byla naplánovaná částka na odměny pro předsedu a místopředsedy 890 000 Kč!!! Kolik asi činila tato částka za rok 2011? Nepřijatelné je i zjištění, že pan Štěpánek si pořídil k osobní dispozici z prostředků NOS PČR zakoupený osobní automobil v pořizovací ceně 600 000 Kč a to i přesto, že k dispozici na odborovou činnost má pro sebe vyčleněno další služební vozidlo, ubytování zdarma, včetně vybavené kanceláře s internetem a intranetem zdarma!  Po konfrontaci mezi předsedou NOS PČR  a řádnou revizní komisí ke zjištěným finančním machinacím, vedení NOS PČR ještě v roce 2009 bezprecedentně zamezilo prověření uvedených podezření a revizní komisi za troufalost vyměnilo, zjištěné nedostatky zatajilo, úspěšně zastřelo a megalomanské odměny pobírá z vybraných příspěvků odborářů i nadále dodnes. Jak je doložitelné, ve svém zápisu z následného jednání vedení NOS PČR konstatovalo, že zveřejnění zjištěných nedostatků z finančního hospodaření by mohlo vrhnout špatné světlo na celý NOS PČR! Tato i další podezřelá zjištění z hospodaření NOS PČR jsou jeho vedením utajována a různě dezinterpretována. Proč také ne, když ve vedení NOS PČR jsou dokonce i lidé odsouzeni pro trestnou činnost a s drzostí je jim vytvořena funkce pro dohled nad dodržováním bezpečnosti na pracovištích PČR, kterou sami trestuhodně porušili a za kterou jsou z odborových peněz odměňováni platem, o kterém si většina z nás může nechat jenom zdát! Jste s touto skutečností seznámeni? Je Vám známo, jaké odměny pobírají někteří vaši servilní koordinátoři základních organizací od vedení NOS PČR a vrhají tak špatné světlo na zbytek poctivých zástupců základních organizací?
 Pokud předseda Štěpánek a jeho místopředsedové do volebního sjezdu v březnu letošního roku nezveřejní své skutečné příjmy získávané z našich platů a podezření ze zneužívání odborových financí věrohodně nevyvrátí, z NOS PČR vystupujeme a vyzýváme i ostatní členy NOS PČR – podrobme přísné kontrole finanční hospodaření NOS PČR v čele s panem Štěpánkem!!!


Komentáře

*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha
Nikdo nekomentoval.
 

PAŘÁT dnes   Přidejte si nás na Facebooku

 

 

Komodity a deriváty ze stránek Kurzy.cz

 

Zlato - graf ceny

 

RUB/CZK - graf kurzu
Kurzy měn ze stránek Kurzy.cz

Poslední komentáře

 • Ten, co to cáluje:

  A před měsícem mexickej červotoč?

 • Petr:

  Klídek a hadr na čelo - nějaký exot ho...

 • n:

  Vzali nám předsedu nebo nevzali.... https://www.nov...

 • *antibuzna*:

  Samozřejmě, že volby budou. Hnutí ANO...

 • n:

  Stačí si poslechnout poslední vysilání...