Rozhovor viceguvernéra M. Hampla pro ČRo Rádio Česko

(ČRo Rádio Česko, 5.11.2012) 

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
"Patříte mezi nejlépe teoreticky připravené lidi, které jsem kdy do jakékoliv funkce jmenoval." To jsou slova prezidenta republiky Václava Klause, který jen tak někoho nechválí. Tato adresoval Vladimíru Tomšíkovi a Mojmíru Hamplovi, když je na druhé funkční období potvrdil do bankovní rady České národní banky. Neodpustil si ale také drobné rýpnutí.

Václav KLAUS, prezident ČR
--------------------
Banka kdyby se trošku víc snažila, tak samozřejmě ta ekonomika by mohla už dávno růst, ale vy to určitě, vy se zas tolik nesnažíte, takže pořád jenom držíte, abychom neměli tu inflaci.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Slovy prezidenta republiky Václava Klause začíná dnešní Studio Česko, při jehož sledování vás vítá Ondřej Černý a naším hostem je viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, dobrý den, vítejte.

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
Dobrý den.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tedy gratulace k druhému mandátu a na co se v tom druhém období chcete primárně zaměřit?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
Díky. Tak, minimálně jsou to 3 věci. Zaprvé chci jenom zopakovat, že jednou z velkých předností české ekonomiky za posledních 20 let je makroekonomická stabilita. K té určitě měnová politika přispěla. Přispěla k ní centrální banka. To, že máme makroekonomicky stabilní prostředí, nízkou inflaci, nízkoinflační prostředí, nepředlužené domácnosti, nepředlužený sektor podniků, to je taky jeden z důsledků, myslím si, dlouhodobě dobré měnové politiky. Udržet toto bude určitě velká, jak se říká hezky, výzva. Zejména v těch časech, které asi budou horší, než ty v roce, když jsem přicházel v roce 2006 poprvé do centrální banky, to zaprvé. Zadruhé je určitě potřeba věnovat speciální pozornost všem, všem regulatorním a dalším iniciativám, které vznikají na mezinárodní frontě, je jich čím dál víc, přibývá jich a jejich dopady potenciální jsou větší a větší a nejde jenom o regulatoriku evropskou, ale celosvětovou.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A jenom technicky, dá se tomu bránit? Sám mluvíte o salámové metodě, kdy nevíte, co přijde v dalším kroku, tedy ta strategie se velmi těžce připravuje.

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
No, já mám jednoduché pravidlo. Musíte nasednout vždycky do toho vlaku hned v první stanici. Není možné nechat věci běžet a snažit se je ovlivnit v 5., 6., 7. stanici. Je potřeba být u věcí od začátku, diskutovat o nich, dávat stanoviska, vytvářet si, vytvářet si pozice, hledat koalice, hledat partnery, debatovat. To je samozřejmě strašně moc práce a s tím, jak množství té regulatoriky narůstá a říkáme jí potenciální negativní dopad nejenom na ten finanční sektor, ale na reálnou ekonomiku, ty taky narůstají, tak té práce bude víc. Čili to je druhá priorita. Třetí, myslím, že je dál potřeba pracovat na nějakém zefektivňování chodu naší instituce. Tím nemyslím, že bychom nebyli efektivní, dokonce si myslím, že ve srovnání ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Co chcete zlepšovat? Protože vaše banka i to vedení je velmi chváleno ze všech stran.

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
No, ale tak vždycky se dají věci vylepšovat, zlepšovat, takže vnitřní chod té instituce kromě těch dvou základních priorit, měnová politika, měnová stabilita a pravidla pro finanční sektor a obecně, obecně vznik pravidel je určitě třetí priorita. Jenom dodám, že třeba v tom prvním mandátu se určitě podařila spousta věcí. Jestli si vzpomenete, tak my jsme se dostali úplně na špici v oblasti transparence měnové politiky. Věci, které tady v této zemi říká centrální banka o měnově politickém rozhodování, ty ve spousta západoevropských zemí standardně, u standardních centrálních bank nevíte. Jmenovité hlasování, informace o budoucím vývoji kurzu, to jsou věci, které jsou i nad standardem toho normálního západu. Tak jednou, když je takovýhle rozhovor, tak mi není žinantní to připomenout, protože se to zase tak často neříká. Takže udržet tohle bude určitě poměrně velký, velká výzva, jak už jsem říkal.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tak tedy vy jste se pochválil, tak já vám připomenu slova prezidenta republiky Václava Klause, že kdybyste se více snažil, i vy osobně, tak už nám ekonomika dávno roste. Proč se nesnažíte?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
No, já nevím, jestli ti novináři, kteří byli na Hradě, si dobře povšimli, že to bylo míněno jako takový žertík nebo vtip. Prezident se u toho smál, my jsme se u toho smáli, novináři, kteří byli o kousek dál, se nesmáli tolik, ale možná z toho vzniklo najednou téma. Ono to téma není. To opravdu byl takový vtípek, myslím, nic víc.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
No, a když se podíváme na gró, je vůbec v silách České národní banky s tím, co se děje, něco udělat? Protože ekonomika poklesá, dnešní informace je, že průměrné mzdy v reálu klesají, vy jste uvolnili sazby až téměř na nulu, ostatně můžeme si poslechnout slova guvernéra České národní banky Miroslava Singera, proč k tomuto došlo.

Miroslav SINGER, guvernér ČNB
--------------------
Většina členů bankovní rady se přiklonila k názoru, že sazby budou drženy na této hranici v delším horizontu, dokud nedojde k výraznému nárůstu inflačních tlaků.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Vy jste hlasoval pro tento krok proč, dostat se až na nulu? Téměř, technickou nulu.

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
Jenom se vrátím k té původní otázce, jestli s tím centrální banka může něco dělat, tak já bych řekl, ona s tím dělá. Samozřejmě, že změny úrokových sazeb za poslední léta pomáhají tu ekonomiku stabilizovat makroekonomicky, pomáhají tomu, aby inflace byla blízko cíle, když bych to řekl úplně jednoduše, pokud by dneska úrokové sazby byly, základní úroková sazba byla na 4 nebo 5 procentech a ne na nule, tak to byste viděl, jak mnohem drtivější by byl dopad toho poklesu poptávky do reálné ekonomiky. Takže centrální banka koná. Vy se ptáte na to, jestli může konat ještě o něco málo víc nebo jestli může dělat něco víc, a já jenom říkám, a opakujeme to jako mantrum neustále, centrální banka nemá za cíl konkrétní procento růstu HDP, jejím cílem je inflační cíl. A tady já mám pocit, že centrální banka naplňuje svůj mandát pořád velmi dobře a my pevně věříme, že ho bude naplňovat i nadále. Konec konců, to je obsah našeho zákonného mandátu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
To je pravda, ale na druhou stranu teď jsme v paradoxní situaci, kdy konzervativní bankéři, ať už je to guvernér nebo viceguvernéři, říkají, ekonomika je v rozhodně lepším stavu, než se říká, lidé, nebojte se, utrácejte. Až donedávna jsme od vládních představitelů slyšeli, musí se škrtat, musí se šetřit, vlastně se obrátily role proti tomu, jaká by měla být realita. Tedy to vaše konání nějakým způsobem nebylo problematické ve smyslu kroků vlády Petra Nečase? Hlavně kroků a slov, které ti politici říkali?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
No, myslím, že jsme se dostali do poněkud paradoxní situace. Vy ji popisujete tak, že opravdu představitelé velmi konzervativní, superkonzervativní instituce říkají, nebojte se tak moc budoucnosti, to je asi ta zpráva. Dostali jsme se do opravdu docela absurdní situace, že se úplně utrhl sentiment toho, takové to psychologické naladění všech ekonomických hráčů od toho fundamentu, jak říkáme my ekonomové, to znamená od toho zdravého základu ekonomiky. Ale ekonomika opravdu je fundamentálně zdravá, je nepředlužená, nemá žádné nerovnováhy, nemá, jak říkám, nemá předlužené ani domácnosti, ani podniky, má nízkou inflaci, prostě všechny tyhle parametry má úplně zdravý finanční sektor, všechny tyhle parametry, které by na sever, na jih, na západ, na východ nám mohli mnozí závidět, ty jsou v pořádku. Nicméně ten sentiment, to očekávání budoucnosti se úplně utrhlo a myslím, že je nejdál od toho zdravého základu, jak kdy bylo za dobu samostatné České republiky. Proto, proto to samozřejmě mělo vliv i na naší komunikaci.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Vy v této záležitosti kritizujete i novináře, že skutečně napomáhají tomu odtržení ...

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
Ne, to jsem, myslím, že ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Ale tak říkáte ...

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
Myslím, že byste nenašel takový ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Dobře, tak budu parafrázovat ta slova, že novináři nemusí úplně napomáhat té situaci, když píší o tom stále, ale vžijte se ne do pozice makroekonoma, ale člověka, který se podívá na ta data Českého statistického úřadu a ta říkají jasně, reálné mzdy klesají. Proč by tedy člověk, který má na výplatní pásce sice nominálně více, ale reálně méně, měl utrácet?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
No, všimněte si zase zajímavého paradoxu, že přestože reálné mzdy, reálné příjmy části nebo velké části domácností klesají, tak v této situaci české domácnosti, ty superkonzervativní české domácnosti jsou ještě schopny akumulovat nové úspory. Za normálních okolností je to tak, že když domácnostem klesají reálné příjmy, tak trošku šahají do úspor a snaží se vyrovnat tu spotřebu tak, aby byla taková hladší v těch špatných časech, aby se blížila tomu, jaká byla, jaká byla v dobrých. My to máme úplně obráceně. Prostě to, ta absolutní ztráta důvěry v budoucnost, možná ztráta důvěry ve veřejný sektor, absolutní, já říkám naprosto šílené diskontování v budoucnosti, a superkonzervativní nakládání s penězi, což jsou typické rysy Čechů jako národa drobných střádalů, ty vedou k tomu, že prostě tu opatrnost prostě přeháníme. Myslím, že ji přeháníme v míře, která už je viditelná v číslech, a to jsou měkké faktory, se kterými skutečně centrální banka mnoho neudělá. Byť jsou to faktory, které mají potom reálný dopad.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Dobře, ale tak vy skutečně jste vyčerpali ty své možnosti, co se úroků týče ...

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
Nevyčerpali, nevyčerpali.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Co se úroků týče, vaše možnosti, co se intervencí a jiných kroků, jsou samozřejmě ještě možné, ale tak co zkusit třeba skutečně popohnat tu situaci například na hypotečním trhu. Je třeba Česká národní banka připravena proplácet lidem část úroků, které splácí na hypotékách?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
Já si tohle opatření neumím moc představit, přestože s ním některé centrální banky ve světě začaly flirtovat a začaly tohle zvažovat. Pokud by skutečně mělo někdy dojít k tomu, že nám bude hrozit něco jako cenová nestabilita v tom opačném směru, to znamená nějaká deflace, deflační past, situace, kdy ceny budou dramaticky padat, tak si myslím, že existují účinnější a lepší nástroje centrální banky k tomu, jak tomuhle zabránit a jak z případné deflační pasti ekonomiku dostat. Já si myslím, že nehrozí, že to vůbec není na pořadu dne. A kdyby náhodou ale byly, byla takováhle rizika, tak si myslím, že není správná úvaha o nějakém selektivním přístupu. Že vezmete určitou část dlužníků, jeden typ dlužníků a řeknete, a vám pomůžeme. Potom je, já si myslím, že potom je to úvaha o něčem jako systémovějším, než jsou jenom hypotéky nebo ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tedy v bankovní radě existuje, řekněme, shoda na tom, že pokud bude další krok následovat, tak to bude nějakým způsobem oslabování kurzu české koruny?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
Tak, to si myslím, že řekl guvernér Miroslav Singer opakovaně, že v malé otevřené ekonomice, ekonomice našeho typu, která es nepodobá v tomto ani Spojeným státům, ani Británii, ani Japonsku, první další nástroj, který přichází v úvahu, je samozřejmě nástroj, který se jmenuje ovlivňování kurzu, chcete-li intervence.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Sledujete Studio Česko dnes s viceguvernérem České národní banky Mojmírem Hamplem, a poslouchat nás můžete také na Rádiu Česko nebo sledovat na UPC Express.
Snižování úrokových sazeb není efektivní cestou ke stimulaci růstu české ekonomiky. Tvůrci české měnové politiky musí oslabit korunu nebo spustit vlastní kvantitativní uvolňování, uvedla těsně před listopadovým jednáním České národní banky o sazbách zpráva Royal Bank of Scotland, vy s tím nesouhlasíte? Proč?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
Já zaprvé si myslím, že česká ekonomika žádné kvantitativní uvolňování, kvantitativní nástroje tak, jak je známe z vyspělého světa, nepotřebuje. To je znovu...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A jenom ... v rámci bankovní rady?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
... co jsme si říkali. No, já doufám, že toto by vám řeklo víc členů bankovní rady, ale ptáte se dneska mě, tak vám budu odpovídat za sebe. Podívejte, my nemáme ani problém s likviditou finančního sektoru, my nemáme problém s předlužením, my nemáme problém se stabilitou finančních institucí, my nemáme problém s kapitálovou přiměřeností. Žádné z těchto klasických faktorů, které vedly k tomu, že centrální banky začaly dělat operace, které jsou nejenom operacemi měnovými, ale i operacemi záchrannými směrem k finančnímu sektoru, směrem k reálné ekonomice. Nic takového tady není. A to je, znovu, já bych nerad po téhle linii dospěl k tomu, že máme dál lidi děsit. Ne, prostě ta ekonomika je zdravá, její finanční sektor je zdravý, jinými slovy z toho pro mě vyplývá, že kvantitativní uvolňování jak doporučují bankéři této britské banky, prostě není potřebou této ekonomiky.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Když nechcete lidi děsit, můžete tedy alespoň naznačit, zda půjdete cestou jako FED, který slíbil, že nízké úroky, velmi podobné těm českým, nechá až do poloviny roku 2015?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
FED to specifikoval, řekl přesně, jak dlouho, jak dlouho chce nechat sazby na té stávající jejich velmi nízké úrovni. Já myslím, že to opět zaznělo v komentáři Mirka Singera, který řekl, že úrokové sazby, úrokové sazby prostě budou na té technické nule tak dlouho, jak bude potřeba a já myslím, že to je konstatování, které je jasné.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Ptám se i proto, protože česká ekonomika podle těch nejrůznějších odhadů by měla začít růst, nakopnout se někdy v roce 2014, tedy to je, řekněme, ten horizont, do kdy případně jste připraveni ponechat ty sazby takto, protože musím jen připomenout, že ve vašich možnostech není mít zápornou úrokovou sazbu.

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
To samozřejmě není, protože by docházelo k těm absurdním věcem, jakože ne, že dlužníci platí věřitelům, ale obráceně, to by opravdu nebyla standardní situace. Takže pokud se bavíte o horizontu, říkám, ten horizont bude tak dlouhý, jak to bude nutné k tomu, aby inflace skutečně zůstala blízko našeho cíle. Jestli to bude několik čtvrtletí, 2, 3, 4 nebo více, neumím v tuhle chvíli říct, ale bude to tak dlouho, jak bude třeba.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Podle těch střednědobých odhadů řady analytiků také česká koruna vůči euru posílí, bude to podle vás problém, nebo v momentě, kdy budou růst mzdy na západ od našich hranic více než v Česku, tak to ponecháte bez povšimnutí?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
No, kdy bude posilovat česká koruna, to je jednoduchá rovnice. Česká koruna setrvale posilovala vůči euru i vůči dolaru v časech, kdy česká ekonomika doháněla v bohatství západní země. Říká se tomu konvergence nebo, chcete-li, dohánění, to je takový nepěkný ekonomický termín, a platí prostě jednoduchá závislost, jakmile ekonomika dohání ty bohatší sousedy, tak za předpokladu, že její kurz je volně plovoucí a centrální banka se snaží stabilizovat ceny, tak kurz posiluje. Vzhledem k tomu, že teď nedoháníme, víte, že nedoháníme Německo, víte, že nedoháníme západní Evropu, tak kurz nemá důvod pro posilování. Jinými slovy, ta úvaha, kterou říkáte, je závislá na nějaké podmínce, na nějakých předpokladech ohledně toho, jestli česká ekonomika bude dál bohatnout nebo ne. Pokud bude bohatnout a pokud bude dohánět a bude bohatnout rychleji než okolí, pak se kurz může vrátit k trajektorii posilování, s největší pravděpodobností se vrátí. Ale říkám, to zase bude jiná makroekonomická situace, než o které se dneska bavíme.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Rozumím, ale česká ekonomika může profitovat například z toho, pokud Evropská centrální banka i nadále bude nakupovat dluhopisy a bude zde kvantitativní uvolňování, tedy v tom případě, pokud se rozjede ekonomika v Německu, tak pro nás to bude mít benefity. Proto se tedy ptám, zda i kdyby koruna posilovala, ale zároveň ty mzdy na západ od našich hranic rostly více, tak to necháte, jak říkám, bez povšimnutí?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
Znovu říkám, já bych rád vysvětlil, že kurz je jednou z veličin. To, o co se snaží centrální banka, je ze všech těch veličin, které v ekonomice jsou a které jsou významné, vydestilovat jedno rozhodnutí u konkrétního nástroje, které povede k tomu, že inflace bude pořád blízko svého cíle. Takže chci jenom říct, že my necílujeme konkrétní výši kurzu a nebudeme jako cílovat konkrétní výši devizového kurzu...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tomu rozumím, ale přece jenom kurz, který je pod 25 korunami, hypoteticky, pokud by byl, tak to je velký problém pro české exportéry a předpokládám, že se nebude líbit ani guvernérovi a vám.

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
No, kurz pod 25, ale za jakých okolností, za jakých podmínek. To je přesně ono. Já si prostě myslím, že zužovat to takhle jednoduše na to, když kurz padne někam, stane se něco. Není to tak jednoduché, je to složitější úvaha a říkám, že ta úvaha je vedena jiným cílem než konkrétní úrovní kurzu, je vedená...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A je to problém pro vás nebo je to problém pro exportéry? Ty ať se zajistí a, řekněme, ať řeší ten problém oni sami?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
No, tak pokud jsem já zaznamenal, exportéři se poměrně masivně naučili zajišťovat už v minulých letech a v letech, kdy kurz posiloval silněji než dnes, víte, že dneska spíš stagnuje, takže to je, já si myslím, že pro exportéry zase až tak úplně nová situace nebude. Pokud a až se ekonomika vrátí zase k tomu dohánění. Čemuž já věřím, že se vrátí, jo. To znovu chci říct, nebuďme tak skeptičtí ohledně budoucnosti, nemysleme si, že skončil svět a tahle ekonomika už bude jenom chudnout. Já si myslím, že to je přechodná fáze a vrátíme se zase zpátky tam, kam se máme vracet. To znamená na tu trajektorii dohánění a bohatnutí.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tak každopádně velké, řekněme, nakopnutí české ekonomiky se podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky nedá očekávat ani na základě schváleného státního rozpočtu na příští rok, schváleného vládou, a vysvětluje důvody, proč ČSSD pro tento rozpočet rozhodně ruku nezvedne.

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Takovýto rozpočet prodlouží recesi. Naše země už je déle než rok ve fázi hospodářského poklesu, rozpočet neznamená žádnou změnu hospodářské politiky, ale znamená pouze pokračování a prohloubení negativních trendů, které už známe z rozpočtové a daňové politiky pana Nečase a pana Kalouska z uplynulých 2 let.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Je mi jasné, že nemůžete být příliš konkrétní, ale když se podíváte skutečně pohledem makroekonoma na ten rozpočet, vidíte tam dost prorůstových prvků?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
Teď mě budete tlačit do něčeho, z čeho já vám budu chtít couvat, to znamená do konkrétního komentování konkrétní...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Nechci konkrétní věci. Ptám se skutečně na ten celý rozpočet, zda vidíte dost kroků, které by tu ekonomiku mohly nastartovat.

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
Já vám na to neodpovím. Já vám jenom řeknu, že já jako liberální ekonom samozřejmě mám svůj vyhraněný názor na to, do jaké míry například změny v daních pomáhají nebo nepomáhají růstu, to je ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Takže předpokládám, že když v příštím roce roste složená daňová kvóta, tak vy z toho nevýskáte.

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
No, tak podívejte, znovu, průměrná životnost vlády v této zemi je mnohem menší než průměrná životnost člena bankovní rady, myslím, že bankovní rada má za úkol dívat se na trošku delší horizont a má za úkol to dlouhodobé uvažování, které shodou okolností, mám pocit, že nám teďka trošku chybí u nás, napříč všemi sektory. Takže pro mě není moc atraktivní vyjadřovat se ke konkrétní vládě. Konec konců bych nebyl rád, aby konkrétní vláda se potom vyjadřovala k měnové politice. Tohle dělení kompetencí a pravomocí ctíme, takže nedostanete ode mě konkrétní odpověď, to, co jsem vám řekl o sobě vám asi stačí a vašim posluchačům taky. Jenom říkám, že ať je to, jak je to, myslím si, že konsolidační úsilí vlády se až nezdravě rozlilo do reálné ekonomiky i do sektorů, které vůbec žádnou konsolidaci dluhů nepotřebovaly, ať už je to podnikový sektor nebo domácnosti. A myslím si, že jsme se v tomhle dostali na nějakou úroveň, která už je mimo zdravé hranice, mimo normální hranice. A proto konec konců taky centrální banka říkala to, co říkala. Ale ne, že by chtěla zpochybňovat ten zdravý základ. Rozumíte? Český drobný střádal je prostě jedním ze základních stabilizujících momentů této ekonomiky. Takže určitě neříkáme, že to je špatně. Ale prostě všechno musí mít svou míru a my máme pocit, že z hlediska toho sentimentu už jsme prostě přes míru.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tak tématem, kde se rozhodně shodujete, například s premiérem Petrem Nečasem, je bankovní unie. A jak už říkám, podobný názor jako Mojmír Hampl má také Petr Nečas.

Petr NEČAS, premiér
--------------------
Náš postoj je takový, že pokud nebudou tyto problémové otázky vyřešeny tak, aby byla zajištěna garance pro stabilitu českého finančního sektoru, tak pokud nedojde k jasné dohodě, tak jsem připraven i na základě mandátu vlády tento návrh zablokovat.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Není to ale tak, že v Evropě, kde ekonomika stojí na volném evropském trhu, musí mít banky možnost fungovat evropsky a komunikovat s jedinou autoritou?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
Ne, já si myslím, že ne. Já si myslím, že je to úplně jinak. Myslím, že i finanční krize, případy jako i-safe, ta neochota islandských autorit vyplatit pojištěné vklady v Británii, v Holandsku ukázala naprostý opak. Ukázala to, co kdysi krásně řekl Mervyn King, guvernér Britské centrální banky, který řekl, banky jsou nadnárodní v dobrých časech, ale ve špatných časech jsou zatraceně národní a hledají vždycky jenom konkrétního národního daňového poplatníka, který jim pomůže, čili já si myslím, že je to úplně obráceně. Pokud neexistuje panevropský daňový poplatník, tak úvaha o sjednocování supervize a úvaha o sjednocování jakýchsi, jakýchsi věcí, které s tím souvisí a nějaké vytváření kvazi-fiskálních nákladů je prostě nekoncepční a nesprávné. Když to řeknu úplně jednoduše, my narážíme v bankovní unii tak, jako jsme naráželi v případě eurozóny na základní problém. Buď jsou ty věci dobře udělané, takže jsou připravené i na špatné časy, pak jsou ale neakceptovatelné. Anebo máte koncept, který je akceptovatelný pro všechny, pak je ale nefunkční. A já si myslím, že v tomhle dilematu se znova objevuje a pohybuje i bankovní unie a z tohoto dilematu není prostě jednoduché vyskočit.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Jak ale do budoucna dál? Protože banky jsou nadnárodní, ale ty problémy se často řeší pouze na národní úrovni. To jsou ne úplně komplementární úrovně. Co tedy s tím?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
No, myslím, že je potřeba, abychom v jednotlivých členských zemích Evropské unie nebo eurozóny začali skutečně restrukturalizovat finanční sektor. My zatím skoro nezažíváme to, že by ty banky padaly a odcházely z trhu. Všimněte si, že my zatím jedeme v módu neustálého zachraňování. Nechci připomínat naši vlastní zkušenost z konce 90. let. I v tom našem případě muselo tehdy 17 bank skutečně odejít z trhu.

Napočítejte 17 bank v době největší krize od 30. let v Evropské unii, které odešly z trhu. Nenapočítáte je. Prostě my (Evropská unie) jsme zvolili nejdražší, nejkomplikovanější a myslím si nejméně funkční metodu. To znamená neuklízíme v tom finančním sektoru. A když neuklízíte, tak máte pořád všude svinčík. To je ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A je z toho cesta zpět nebo je to skutečně tak silné politické téma? Protože zde je skutečně hodně hráčů na trhu, kteří kdyby padli, tak by to byl problém. Je zde stále ještě platné pravidlo too big to fail nebo ne?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
Jasně, ale já si právě myslím, že my tohle pravidlo zachraňování neaplikujeme vůbec jenom na ty too big to fail instituce nebo na ty, které jsou příliš velké na to, aby padly, nebo příliš významné. My je prostě aplikujeme ansich, prostě kompletně, a to je drahé a myslím si, že Evropě na to nemá dost zdrojů, aby tohle udržela na další léta nebo desítky let.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A je politicky průchodné říci, vy ne, vy jste příliš malí, vy ano, vás zachráníme?

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
No, v jednom okamžiku to bude muset být průchodné, smutné je, pokud do té chvíle propálíte spoustu peněz zbytečně. To je právě to, co nám trošku hrozí.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Hm, tak to bylo dnešní Studio Česko a naším hostem byl viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl. Děkujeme a někdy příště opět na shledanou.

Mojmír HAMPL, viceguvernér České národní banky
--------------------
Já děkuji za pozvání. Na shledanou.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A na shledanou ve vysílání UPC Express nebo na slyšenou ve vysílání Rádia Česko se těší Ondřej Černý.

Rubriky:

Komentáře

*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha
Nikdo nekomentoval.
 

PAŘÁT dnes   Přidejte si nás na Facebooku

 

 

Komodity a deriváty ze stránek Kurzy.cz

 

Zlato - graf ceny

 

RUB/CZK - graf kurzu
Kurzy měn ze stránek Kurzy.cz

Poslední komentáře

 • Ten, co to cáluje:

  A před měsícem mexickej červotoč?

 • Petr:

  Klídek a hadr na čelo - nějaký exot ho...

 • n:

  Vzali nám předsedu nebo nevzali.... https://www.nov...

 • *antibuzna*:

  Samozřejmě, že volby budou. Hnutí ANO...

 • n:

  Stačí si poslechnout poslední vysilání...