Tři upozornění pro naše milé čtenáře na prázdniny.

.

 

 I my jsme jenom lidé a tak i my musíme odpočívat. (Duševně), protože doba je překotná a je třeba načerpat síly. "Nepřítel" však nikdy nespí a tím chci naznačit, že prázdninový režim nebude "nulový" režim vypnutí, ale v případě, že se něco závažného bude dít, okamžitě se budeme akcelerovat.

 

Za druhé bychom chtěli moc a moc poděkovat za příspěvky, které nám posíláte. Tento web není v režimu profesionální, neboli naše platy na něm nejsou přímo závislé (mimo cti a prestiže pravdy -  důvěryhodnosti vůči našim českým spoluobčanům), ale určité výdaje jsou vždy a vaše příspěvky jdou na pokrytí těchto nákladů, na kterých se dobrovolně spolupodílíte, což nám dává morální odměnu, že nadpis v záhlaví snad platí.

 

A třetí je věcnější. Jistě jste si všimli, že reakce na některé ekonomické texty (převážně psané mnou) jsou obzvlášť pikantní. A já se je pokusím několika větami diferencovat.

Všimli jste si, že mnohá čísla jsou přesná, ale přitom je nelze zasadit do žádného vzorce? Na tuto záhadu jsem narazil kolem roku 1975 a pak jsem ji začal sledovat pozorněji. Zajímavé je, že ač jsem se ptal mnohých ekonomicky zdatnějších, nikdo nedokázal odpovědět. Prostě to tak prý je. Jenomže já tvrdím, že ne!! A proto jsem kolem roku 1985 s naprostou jistotou tvrdil, že do roku 1990 režim padne. A to jsem nevěděl, jak nám později "východní Němci" a další pomohou. Čísla skutečně nelžou. Rozdíl je v tom, že se musí používat jinak - nikoliv staticky a čistě chronologicky. Zatímco pro banky a ministerstvo financí by nešel udělat státní rozpočet včetně všech operací, pro člověka, který chce "znát" budoucnost či vést stát, musí být pouze podpůrná. Je to paradox, ale je to tak.

Největší důkaz jsem o své pravdě dostal po roce 2008, kdy několik stovek lidí (včetně mé maličkosti - a lze dohledat) na různých ukazatelích varovalo před katastrofou, ze které jsme se nedostali dodnes a nedostaneme, byť díky podvodům tištění peněz apod. prý mají viz USA skvělou budoucnost. Vše jde dobře, akorát prý je divné, že například inflace není. Hlupáci, chtělo by se mi zvolat. Například Greenspan je nepoučitelný. Prostě jim to číselně vychází, ale skutečnost je jaksi jiná. Lidé prostě vnímají to, co potřebují a jak se cítí, a nikoliv, co jim nadiktuje číselný sled centrálních bank.

A to je základem i zde prapodivných doplňků v diskuzích. Já na ně nechci reagovat z důvodu, že jsou špatná. Většina je (asi) přesná. Rozdíl je v tom, co je výše popsáno. Zahrabu-li se do čísel, neuvidím systém. Přes třísku neuvidím les. Přesná čísla, která nikam nevedou. A opět důkaz? Kdo se o to trochu zajímá, ví velmi dobře, jak systém předpovědí na přesných číslech centrálních bank se po roce 2008 naprosto zhroutil od USA přes Německo, Velkou Británii, Francii, a centrální bankéři, ministři financí bezradně krčili rameny, když hledali ekonomické dno. Prostě měli přesná čísla, ale ta neplatila. Jistě se ptáte proč. No, protože čísla nefungují, když nevíte, co bude dál. Proto jsem vymyslel přepočet, který lze nasadit na každý stát (pozor, je pouze informativní, bankéři by mě správně rozcupovali) "Kdo nejvíce zadlužil naši zem? Už nám nelžete, zde jsou fakta!" a uděláte-li prognózu na tomto systému, najednou vidíte i další úskalí, která nás čekají. Proto se často liším od ekonomických serverů, protože moje metoda je částečně intuitativní, podložená dopočty možných, kdežto oni jsou v zajetí přených čísel a nálady společnosti je nezajímají. Život se však nezakládá pouze na číslech, ale i odhadech, do kterých ta čísla (peníze) vsazujeme svými nákupy. A to je ta nenáviděná či zbožňovaná "Neviditelná ruka Adama Smitha".

Takže: vloží-li sem někdo přesná čísla, nekritizuji, naopak jsem rád, pouze s naprostou jistotou tvrdím, že se musí "umět číst" za pomoci dalších ukazatelů. A důkaz důkazů je začínající krize od roku 2000, kdy reagovali naprosto bezradně až když krize byla v roce 2008 a i proto

je v záhlaví tento strašně důležitý nápis:

Vážení čtenáři, ověřujte si, kdo poskytuje informace, které platí i po letech!

 
 

Komentáře

*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha
novota
před 4 měsíci

Nebo jako Sobotkova soc.dem. Ta se nejprve nechala koupit tunelující pravicí, pak kradla, pak nechá přes Chovancovu "reformu" zrušit jediné policejní oddělení, které vyšetřuje zlodějny politických stran. Věrný partajník Sobotka dostal čestný stranický úkol, aby společně s dalšími koupenými a mlčícími bossy soc.dem všechno toto svinstvo zametl pod koberec. To jsou ty konce vládnoucí levice, když se chová jako pravice.

Jaroslav Matuška Zeolit
před 4 měsíci

Premiér Sobotka: Buď v EU platí všechny čtyři svobody, nebo neplatí žádná. To bylo pro ČR klíčové /titulek v PL/

Nebudu komentovat celý projev premiéra v Senátu. Stručně, jak jen to dokáži, se vyjádřím právě jenom k titulku. Španělsky to zní O TODO, O NADA /buď všechno, anebo nic/. Někdo to má dokonce vytetované na rameni. V politice dávám přednost "pragmatismu" před ideologickou zaťatostí. EU, pokud se časem promění ve společenství států, kde všechny čtyři známé svobody budou platit v rozsahu/míře podle rozhodnutí jednotlivých suverenních států vycházejících z voleb, přežije třeba pod jiným názvem, ale to kladné se nezničí./Tomuto vývoji může napomoct zvolení Donalda Trumpa.../
EU by se mohla poučit z bohatých britských zkušeností:
=======================================

Commonwealth (celým označením Commonwealth of Nations, česky Společenství národů) je VOLNÉ SDRUŽENÍ Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho bývalých dominií a kolonií.
...
Po druhé světové válce začal celosvětový proces dekolonizace a s tím související rozpad Commonwealthu. Do 60. let 20. století získala samostatnost většina bývalých britských kolonií, tyto samostatné země ale POVĚTŠINOU ZŮSTALY ČLENY SPOLEČLENSTVÍ I NADÁLE.

Dnes je členem Commonwealthu 53 samostatných zemí a dále závislá území a teritoria pod správou Spojeného království, Austrálie a Nového Zélandu. V celém Commonwealthu žije přibližně 2,2 miliardy obyvatel. Hlavním úřadem společenství je Sekretariát Commonwealthu (Commonwealth Secretariat) se sídlem v Londýně. /WIKI/

Patří pod Odkazy a připomínky.

opus111
před 4 měsíci

Zase další manipulační blábol.

Tentokráte se Pokorný nachytal na převratu v roce 1989.

Režim totiž padnul nikoliv ekonomicky, ale padnul ideologicky.

Tak jako padly všechny režimy, kde převrat zorganizovaly USA za účelem instalace té jejich jediné správné demokracie.

Ing. Miroslav Štěpán to lidem řekl jasně: "Budete otroky ve vlastní zemi".

Dnes je mnohem lepší ekonomické povědomí ve společnosti. Lidé se ve mnohem větší míře zajímají o to, kolik je nazměstnaných, že jsou bezdomovci, že důchodci se ne všichni mají dobře, že je korupce, vyšší kriminalita a mnoho jiných negativních sociálně ekonomických jevů.

Toto ekonomické povědomí lidé v roce 1989 neměli a už vůbec ne v roce 1975, jak nám chce Pokorný namluvit, že on už to všechno chápal, když ani dnes nic nechápe.

Kdyby lidé věděli co je čeká, tak by místo zvonění klíči vypráskali Havla z náměstí a nenechali by ho říkat ty sprosté lži: "komunisti vás budou strašit nezaměstnaností, ale není to pravda, nevěřte jim". Určitě by se divili, kdyby jim Havel řekl pravdu, že v lednu 2014 jich bude na pracáku 630 000.

A mnoho jiných blábolů, že už nikdy nevstouíme do žádného paktu a najednou jsme byli v NATO!

Dnes by mnoho lidí už zvonit klíči nešlo, ale hnali by Klause svinským krokem a nedovolili by mu, aby rozvrátil dobře fungující českou ekonomiku!

A co teprve, kdyby věděli, že Západ nikdy neplánoval, abychom se dostali na jejich ekonomickou úroveň, že je záměrem, abychom byli kolonií, která bude mít vždy nižší životní úroveň.

Žádné tajemné způsoby pochopení ekonomiky neexistují. K objektivní realitě se každý může dopracovat jen na základě poctivého zkoumání reálných statistických dat a vyhodnocování jejich souvislostí a trendů.

Mnohokráte jsem Pokorného na základě statistických dat usvědčil, že blábolí nesmysly a proto se Pokorný tentokráte uchýlil k tajemné interpretaci, kterou chápe jen on a která vůbec nezávisí na statistických datech.

Toto uvažování už je jasně známkou odtržení se od reality a vstup do nějakého vlastního virtuálního světa, kde se vše odehrává podle Pokorného představ. K tomu tady má ještě svůj fanklub, který jej utvrzuje v těch pitominách a dílo je dokonáno.

Pokorný lidem opakovaně lže, kdy podsouvá nějaké exportní cykly a já jsem jasně dokázal, že žádné exportní cykly se v ČR nekonají.

Pokorný lže kolem intervence ČNB, nejdříve že prý škodí, potom že prý je to zázrak, který nám zanechal Kalousek, ale jak víme, tak intervence přišla až po Kalouskovi a navíc se kurzové rozdíly podílejí na růstu HDP jen 0,5% a jak víme tak za rok 2015 byl růst 4,8%.

Přestaň už lhát Pokorný, je to trapné.

AntiOpus
před 4 měsíci

Trolle zalez!

Petr Pokorný
před 4 měsíci

Pane, chovejte se slušně, nebo požádám admina, ať vás vyrazí. Za druhé podle doby o které píši a vaší geniality jste mohl zjistit, že nejsem dítě školou povinné, tudíž tykání si nechte mezi své bolševiky. Za třetí vše mohu dokázat a za čtvrté a poslední toto je ukázka vaší obsence myšlení a proto hledání jiného významu: intervence dnes neškodí, ale škodí tím, že zkreslují obraz ekonomiky a až se přestane, teprve pak dostane stát tudíž občané v budoucnu tvrdou ránu jako Francie, Řecko a další, kde se také falšovalo! Nejdříve se naučte číst a pak pište! Rozdělením to dostane jiný význam a pak mě sprostě napadnete na tom, co jsem nenapsal. A tak to děláte pořád. Smysl je totiž jiný! Možná se tak chovají na Ukrajině, ale zde jste v Čechách a naučte se tudíž češtinu nikoliv slovně, ale svým významem! A pro tyto podvody či blbost a urážky ztrácím trpělivost!

naštvaný čtenář
před 4 měsíci

Pane Pokorný, zdá se, že "opusí" útoky ani nesměřují k obsahu Vašich článků, ale je to averze přímo vůči Vaší osobě. Jak jinak si vysvětlit, že na Vás ten psychický marod nenechává nit suchou, že nedokáže uznat, ale naopak przní úplně každý Váš argument v každém článku. Tohle je jev, spadající zřejmě do psychiatrické kategorie. Takto urputné pronásledovací osobní útoky do komentářů nepatří a jen otravují diskuzi. Kdyby tohle kdokoliv činil mě, pak bych ho bez milosti, zcela "nedemokraticky", vyrazil. Věřím, že by se ostatní diskutující nezlobili.

Petr Pokorný
před 4 měsíci

Já vím, "naštvaný čtenáři", jeho komunistický slovník ho prozrazuje. Chce dělat oponenta a bojí se představit. Vždy najde nějaké souvětí, to pozmění a pak s ním zuřivě nesouhlasí, aby příště tím zuřivým nesouhlasem dokazoval, že už mě údajně mnohokrát nachytal. Proč nám nepředstaví jeho web, kde uceleně ukáže, co vymyslel. Tento zbabělec se toho bojí. Ví, že tomu nerozumí. O intervencích a diskuzích dopadu najdete všude, (vždyť proto se intervence kritizují), ale já jsem skoro lotr, když jsem proti této zmanipulované ekonomice. Opus 111, je génius, ale ukrytý někde hluboko pod zemí, aby ho nikdo nezahlédl. Ani Rusnok, ani Singer totiž neví, co by se stalo, kdyby se začaly hroutit italské banky a k tomu se musely ukončit intervence. Oni prostě věří.
Samozřejmě se Opusovi nechce zabrousit do faktů, jak všichni bankéři krčili rameny a hledali ekonomické dno. To se mu nehodí do krámu a proto hodí nějakou pomluvu. Ty bankéři totiž statistiky a přesná čísla měli a né že ne, jak manipuluje opus, ale nevěděli, co s tím. Ale do těchto věcných argumentů nejde, protože se to snadno dokáže. A poslední: stačí každému, kdy bylo napsáno http://www.paratdnes.cz/2012/03/Kdo-nejv... a hned každý vidí, že to nebyla žádná reakce na jakéhosi ustrašeného, anonymního opuse. Pouze to nakonec vyústí k tomu, že nebude tento web anonymní. Bohužel kvůli jednomu zbabělci, který nám své dílo odmítá ukázat a pouze štěká.

opus111
před 4 měsíci

A já opět opakuji, že intervence nic nemanipulují !

Intervence jsou běžně používaný ekonomický nástroj a když se použijí v pravý čas, tak jsou přínosem.

V období, kdy je Eurozóna delší dobu blízko deflace a je tedy nabílední, že v ČR brzy k inflaci dojde, tak zahájit intervence byl vynikající krok ČNB. Dovolím si říct, že tento krok byl spuštěn s chirugickou přesností, že pánové Singer a spol. přesně věděli co dělají a že to bude plusové. Ihned po intervencích se objevila kritika, také Zeman kritizoval intervence a bylo Singrem odpovězeno, že intervence pomohou nastartovat hospodářský růst a pomohou tvorbě nových pracovních míst.

Dále měly intervence bránit propadu české ekonomiky do deflace. ČR navíc hrozil pád do deflace i z důvodu odkládané spotřeby, jelikož za Kalouska byla společnost v obrovské nejistotě co bude dále. Prostě chyběl optimismus a to je v ekonomice velmi důležitý element.

Jak vidíme po třech letech, tak vše co ČNB před třemi lety deklarovala se do puntíku naplnilo.

Intervence nejenom vygenrovaly přímý zisk na vyšším saldu exportu, ale také generují zisky, že podpořily export a tvorbu pracovních míst, přesně jak deklaroval Singer.

PROTĚ TI CO KRITIZOVALI INTERVENCE MUSÍ UZNAT, ŽE SE ZMÝLILI !

Pokorný také nechce uznat, že se mýlí a pořád něco mele o manipulované ekonomice.

Nikdo nic nemanipuluje, všechna data jsou volně dostupná a vše je kontrolovatelné.

Intervence ani nebudou ztrátové pro ČNB, jelikož je nepravděpodobné, že by česká ekonomika dále setrvávala na nulové inflaci. Inflace kolem 2% přijde a způsobí to, že ČNB ani nevykáže účetní ztrátu. Prostě to EUR už nebude levnější než za 27,-Kč.

A proč se vyjadřuji přímo k Pokornému?

Protože to jsou jeho manipulativní články. To jsou jeho nesmysly a výtvory, kterými chce manipulovat ve veřejném prostoru.

AntiOpus
před 4 měsíci

Trolle zalez!

opus111
před 4 měsíci

Intevence nic nefalšují, opět samé lži Pokorný!

Všichni moc dobře vědí, že intervence pomáhá na kurzovém rozdílu 20-30 miliard na saldu exportu a tedy plusu k HDP a všichni ví, že právě toto je jeden z důvodů uplatnění intervence.

Takže o žádné zkreslování ani falšování se nejedná. Není to nic tajného ani skrytého.

Až skončí intervence, tak to vůbec nikdo na ničem nepozná. Maximálně se jen se změní číslo v kolonce běžného účtu ČNB. Nikam se to nepočítá. A ani toto se nemusí stát.

Jen pořád samé lži a manipulace s lidma !

Opět velmi chabý pokus vylhat se z nesmyslu a zamaskovat absolutní neporozumění makroekonomiky !

AntiOpus
před 4 měsíci

Trolle zalez!

Vykulený
před 4 měsíci

A cyklostezky jsou výdělečný, jak psal jindre. To je magor.

Dagmar
před 4 měsíci

Děkuji pane Pokorný, že jste na tohoto našeho " génia " reagoval. Ty jeho blbiny se opravdu nedají z velké většiny číst.

 

PAŘÁT dnes   Přidejte si nás na Facebooku

 

 

Komodity a deriváty ze stránek Kurzy.cz

 

Zlato - graf ceny

 

RUB/CZK - graf kurzu
Kurzy měn ze stránek Kurzy.cz

Poslední komentáře

 • Ten, co to cáluje:

  A před měsícem mexickej červotoč?

 • Petr:

  Klídek a hadr na čelo - nějaký exot ho...

 • n:

  Vzali nám předsedu nebo nevzali.... https://www.nov...

 • *antibuzna*:

  Samozřejmě, že volby budou. Hnutí ANO...

 • n:

  Stačí si poslechnout poslední vysilání...