Ondřejí Neffe (Neviditelný pes) hluboká poklona za názor: HlídacíPes.org a Robert Břešťan je bolševická stoka!

 

A mohou se nazývat superorgasmus hlídání psího lejna! To, co se vyneslo z Primy, je běžná diskuze redaktorů s šéfredaktorem a rozebírání závažného tématu, dokonce (na redakci) ve velmi demokratické diskuzi. Od BBC po Bloomberg a u nás není jiné! (Mimochodem, nebyl Břešťan v té porno BBC, kdy se vše tutlalo?)

 

Orgasmus Roberta Břešťana
Orgasmus Roberta Břešťana

 

A špína, která se z toho udělala, je natolik za hranou, že by lidé měli znát všechna fakta. Takto byl odvolán Petr Nečas a takto zneužívají státní zástupci Ištvánové své moci na podněty kavárenských povalečů a udavačů a manipulují s obviněními!

A především, kde je největší špína?

Hlídací pes nehledá, zda jsou či nejsou nebezpečím "miliony migrantů", ale jak si to Prima mohla dovolit takto prezentovat a jedná o tom takto i na poradě!

(Dole v originálu najdete)

 

 

Nejdříve, co napsal Ondřej Neff?

Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston) - omlouváme se, kopírovbat se celé nedělá, ale je to příliš vážné!

Co je skandál

Čtu na serveru Echo24 o tom, že snad měla TV Prima nařídit redaktorům, aby informovali o uprchlících negativně. Článek – proti zvyklostem serveru podepsaný jen šifrou fb - čerpá jen z jediného zdroje, ze serveru HlídacíPes.org. Takže tedy HlídacíPes.org, tam už autor je, Robert Břešťan.

Čerpá ze „zdrojů uvnitř redakce“, tedy někdo bonzuje, co se v redakční kuchyni děje. V článku je i tabulka, jak se Prima ke krizi staví, a zvláštní pozornost se tu věnuje skutečnosti, že na Primě mají prostor Klára Samková a Petr Robejšek.

Zřetelně začíná přihořívat. Z článku čiší aktivistický duch denunciace. Prima je soukromá televizní stanice a má právo na názor. To, že migrační krize je problém a hrozba, není vynález TV Prima, je to pohled sdílený autoritami od vlád a politických stran až po nezávislé analytiky, jako je třeba Petr Robejšek. Z článku to udavačství trčí jako šídlo z pytle. TV Primu je třeba pranýřovat, jelikož nesdílí Ten Jediný Správný Pohled.

To veřejnoprávní média, ta jsou v lati. Když poslouchám veřejnoprávní rozhlas, tak vím, co je správné si myslet a co je populismus a nahnědlá xenofobie. V pozadí bdí cenzurní orgán, tedy ta slavná rada – dnes už nás, pamětníků té komunistické cenzury, moc není, ale on ten Federální, respektive Český úřad pro tisk a informace fungoval přesně tak, jako ty rady pro rozhlas a pro televizi. Tyhle dva vypečené úřady neschvalovaly materiály předem (to se dělo do roku 1968, kdy fungovala Hlavní správa tiskového dohledu, HSTD). V sedmdesátých a osmdesátých létech nechal FÚTI respektive ČÚTI volný průběh a pak následně přetáhl někoho rákoskou. Tím se vyvolala nejistota, napětí – a autocenzura.

Zatím jsem neslyšel, že by se rady nějak viditelně angažovaly, jen jsem slyšel o jakýchsi směrnicích vyvěrajících z Bruselu. Takže chutě zaskočí aktivistické spolky a organizace a servery.

Ona ta nesvoboda bude vypadat jinak. Nemusíme se bát žádného Února 48, milicionáři s puškami nenapochodují na Staroměstské náměstí v Praze, už proto, že na to jsou lidi moc líní. Místo milicionářů jsou zde bdělí aktivisté. Mají peníze ze státního rozpočtu a mají svoje lidi na klíčových místech. Nebude žádná KSČ s ústředním výborem a další podobnou veteší. Bude to roztroušená skleróza ochromující státní organismus pod vznešenou nálepkou Občanská společnost.

Bděte, konzulové.

 

Aston

________________________________

A co bylo spouštěcím knoflíkem reakce pana Neffa? Neuvěřitelně zmanipulovaná prasárna partičky na Hlídací pes.org, kdy org znamená orgie a špínu!

Zde opět originál:

AUDIO NAHRÁVKA UVNITŘ. HlídacíPes.org v pondělí přinesl zásadní informaci o tom, že vedení FTV Prima nařídilo redaktorům zpravodajství, že tématiku uprchlíků mají prezentovat jako hrozbu, problém a krizi. Televize Prima to označila za spekulaci. HlídacíPes.org nyní zveřejňuje klíčový důkaz – nahrávku z porady, kde rozhodnutí padlo. 

„Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího vydání,“ říká na záznamu z porady ze 7. září loňského roku mimo jiné šéfredaktorka zpravodajství FTV Prima Jitka Obzinová.

„Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní,“ dodává.

Zprávy dle názoru vedení

HlídacíPes.org je přesvědčen, že zveřejnění nahrávky je ve veřejném zájmu. Televize Prima je médium s vysokým vlivem na veřejné mínění. Nahrávka potvrzuje to, že pokrývání tématu uprchlické krize není vedeno podle žurnalistických standardů zakotvených například i v kodexu, k němuž se sama televize Prima hlásí. Místo toho má být zpracováváno v souladu s názorem vedení televize.

Na nahrávce význam svého média a vliv na veřejné mínění redaktorům zdůrazňuje i zástupce majitele místopředseda představenstva FTV Prima Holding Luboš Jetmar: „Pracujete ve zpravodajství televize, která je poměrně silný vlivový médium a ovlivňujeme většinový názor v této zemi“.

Prima je třetí nejsledovanější televizí v Česku, podíl na celodenní sledovanosti ve skupině 15+ představuje 23 %.

Nahrávku ze zvláštní porady svolané ke způsobu, jak dále vysílat o uprchlické krizi, pořídil tajně jeden z účastníků porady.  Záznam z pondělí 7. září 2015 dosud nebyl zveřejněn. HlídacíPes.org jej získal pod podmínkou zachování anonymity zdroje.

Autenticita nahrávky je však nezpochybnitelná. Nezávisle na sobě průběh porady pro HlídacíPes.org potvrdilo několik jejích účastníků.

Prima, Nova, Česká televize

Objektivitu a vyváženost vyžaduje po provozovatelích rozhlasového a televizního vysílání také zákon. „Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru,“ stojí mimo jiné v zákoně o rozhlasovém a televizním vysílání.

HlídacíPes.org včera publikoval analýzu vysílání zpravodajství FTV Prima v době před oficiálním pokynem o způsobu pokrývání tématu a po něm (v textu Vedení televize Prima oficiálně nařídilo redaktorům: uprchlíky zobrazovat jako hrozbu a riziko).

Ta potvrzuje změnu přístupu zpravodajství televize k tématu uprchlíků – například nárůst komentativních prvků ve zpravodajství, změnu výběru respondentů i zaměření a vyznění reportáží.

K podobným závěrům došla i analýza vysílání k migrační krizi na FTV Prima, kterou si nechala zpracovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Ta hodnotila i konkurenční televizní stanice. Pro srovnání: v případě zpravodajství televize Nova například došla k závěru: “Máme za to, že vysílání ve svém celku nesledovalo záměr jednostranně ovlivňovat názor diváků. Ve vysílání programu jsme neidentifikovali žádný moment, který bychom vyhodnotili jako porušení zásad objektivity a vyváženosti.”

RRTV analyzovala ve stejném období (od 24. srpna 2015 do 13. září 2015) i zpravodajství České televize. S tímto závěrem: “Ve vysílání programů ČT1 a ČT24 nebyl identifikován žádný moment, který by bylo možné vyhodnotit jako porušení zásad objektivity a vyváženosti.”

V případě televize Prima RRTV píše: “Vysílání ve svém celku příliš nedbalo na perspektivu samotných uprchlíků a vykreslovalo je spíše jako zdroj problémů pro Evropany. Takto výrazně eurocentrický pohled může implicitně 44 posilovat odmítavé (protiuprchlické) postoje české veřejnosti.” S tím, že ale rada nedošla k závěru, že by “takový přístup sám o sobě zakládal porušení některého z ustanovení zákona o vysílání.”

V licenčních podmínkách se ovšem provozovatel licence zavazuje mimo jiné k poskytování objektivních informací. HlídacíPes.org požádal o vyjádření RRTV, zda a jak se na základě nových informací bude vysílání FTV Prima dále věnovat.

Redakce oslovila i švédskou mediální skupinu MGT, jež vlastní 50% akcií společnosti FTV Prima Holding, mj. s dotazem, nakolik se postoj prezentovaný šéfredaktorkou Obzinovou a místopředsedou představenstva Jetmarem shoduje s názory švédského spoluvlastníka.

 Čtěte dále, jaký obrovský nátlak dělá hlídací psí orgasmus kavárenských povalečů!

Do uzávěrky tohoto textu odpovědi nedorazily, redakce se ale tématu bude dále věnovat a reakci obou institucí zveřejní později.

Názor je třeba respektovat

Redakce HlídacíPes.org celkem třikrát žádala o vyjádření i televizi Prima, ani v jednom případě se nedočkala odpovědi. Až na opakovanou žádost serveru Mediahub mluvčí televize Prima včera označila článek HlídacíPes.org za spekulaci.

“Spekulace nikdy nekomentujeme a nebudeme ani v tomto případě,” uvedla na dotaz MediaHub.cz Jana Mrákotová z Primy.

Porady se vedle členů redakce a šéfredaktorky zpravodajství Obzinové účastnil i již zmíněný zástupce majitele televize Luboš Jetmar.

Ten na záznamu varuje například před tím, že islámští uprchlíci, „ve chvíli kdy tady budou a bude jich tady hodně“ budou chtít prosazovat „svojí pravdu, svoje vidění světa, svoje náboženství, svoje pravidla“.

„Dostanete samozřejmě všichni prostor k tomu něco říct, ale byl bych velmi rád, kdybychom jako televize si na to udělali názor a potom ten názor respektovali,“ říká na nahrávce Jetmar.

S ohledem na nízkou zvukovou kvalitu záznamu nabízíme níže kompletní textový přepis zhruba dvanáctiminutové nahrávky.


Textový přepis nahrávky

(při přepisu byl zachován hovorový ráz jazyka, pozn. red.)

šéfredaktorka zpravodajství FTV Prima Jitka Obzinová: Abychom nezdržovali celou redakci, tak si tady řekneme nějaké obecné věci a potom poprosím lidi, kterých se týká problematika uprchlíků, aby se s námi přesunuli do druhého patra, na konkrétnější poradu včetně vedoucích vydání.

Hlas redaktorky: Mně by to docela zajímalo.

Jitka Obzinová: Koho to bude zajímat, plus lidé, kterých se to bezprostředně týká, tak do druhého patra. Plus lidi, kteří to dělají občas, jako je třeba Daniela, Filipa, Patrik, vedoucí vydání, samozřejmě zahraničáři. Plus jako lidi, které to zajímá.

Já tu poradu dneska nezahájím úplně uprchlíkama. Chtěla bych poděkovat lidem z denního Top Staru a chtěla bych jim pogratulovat ke včerejší velmi úspěšné premiéře, dopadlo to dobře, všechno vypadalo perfektně. Myslím, že i ta hudba nakonec byla dobrá. Gratuluji moc, dopadlo to dobře a doufám, že dnes dopadne dobře i premiéra Top Staru jako takového.

To je k tomu včerejšku. Jinak jsou tady i krajánci na telekonferenci. Se včerejškem jsem byla spokojená, komplet, máte to ve výrobní zprávě. K tomu se vracet nemusíme.

Velmi krátce potom naplánujeme a přesuneme se nahoru.

To, proč jsem vás svolala všechny, je téma uprchlická krize. Ta situace, víte sami dobře, že se během několika měsíců vyvinula do opravdovské krize, ke které je potřeba najít za prvé postoj a za druhé ho nějakým způsobem dodržovat.

Myslím si, že víte, že tady je nastavená ta hierarchie několikrát opakovaná. Myslím si, že byla vždycky zažitá, že redaktoři a reportéři poslouchají příkazů vedoucích vydání. Víte sami dobře, že tady existuje jeden úzus, kterej zní – vedoucí vydání je pánbůh. Pánu bohu se prostě neodmlouvá.

Já bych byla ráda, aby páteční exces, kdy tu proběhla hádka několika redaktorů s editorem, vedoucím vydání, která vyústila v – abych tak řekla – nepřesné vysílání, tak aby se už nikdy neopakovala. V tomhle postoji musím být naprosto tvrdá. Kdo nebude akceptovat vedoucího vydání, tak mu nabízím, nemusí tady pracovat. Je to jediná možná cesta.

Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího vydání. Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní.

Zní to tvrdě, ale víte, že jednou za čas tady nějaké konflikty máme a občas se k tomu musíme vrátit.

Tohleto je hodně vážná situace. V té obecné rovině – dala jsem vám přečíst článek, pod který bych se mohla podepsat. Četli ho všichni? Vědí všichni, o co jde? Myslím si, že je to postoj vedení této televize. Vidím to stejně a já chci, abychom se postavili k té uprchlické krizi tímto způsobem.

Proč k tomu svolávám poradu? Protože je to nějaký vývoj dějin, který patrně bude natolik rozsáhlý, že k němu je potřeba prostě si asi ten postoj vysvětlit.

Protože upřímně řečeno, my jsme tady nezažili ani duhou světovou válku, ani jsme nezažili osmašedesátej, nezažili jsme například velikostí konfliktu podobnej vznik izraelského státu, kde zcela jistě si ty postoje prostě ta veřejnost velmi dlouho hledala.

Teď ta uprchlická krize začíná nabývat rozměrů, kdy je jasný, že nějakej postoj ta společnost, ta média a jednotlivá média asi zaujmou a pokud jde o naši televizi, tak ho chce zaujmout. Takže v té obecné rovině musím říct – bude potřeba to akceptovat.

místopředseda představenstva FTV Prima Holding Luboš Jetmar: Já jsem přišel proto, abych si o tom s vámi taky popovídal. My tady opakujeme slovo uprchlická krize… (nesrozumitelné)…

My jsme se s Jitkou domluvili na tom, že vám dá přečíst ten článek. Podle mého názoru je skvěle napsanej a jednoznačně to tam (…)

Hlas z telekonference: Kdybyste mohl mluvit víc nahlas, tady není slyšet, v telefonu, děkuju.

Luboš Jetmar: … já to zkusím víc nahlas. A jednoznačně to tam popisuje to, že tohle může být začátek konce. My si to možná dneska neuvědomujeme…

Jitka Obzinová: Krajánci, mají ten článek v mailu.

Luboš Jetmar:… neuvědomujeme úplně do důsledků. Ale já si uvědomuju, nebo my si uvědomujeme jednu věc. Že pracujete ve zpravodajství televize, která je poměrně silný vlivový médium a ovlivňujeme většinový názor v týhletý zemi.

Máme tady situaci, pokud se podíváme na průzkumy, tak ten většinový názor zřejmě je nějakej, ale samozřejmě jsou mezi námi lidé, kteří jsou pyšní na to, že mají jiný názor, než je ten většinový. Já ten názor vůbec nikomu neberu, svým založením jsem taky humanista.

Nicméně já nevím, kdo z vás žil v nějaký arabský zemi. Já jo (nesrozumitelné). Pokud vím, Jitka byla v Somálsku, já jsem byl (nesrozumitelné). Když to zažijete na vlastní kůži, tak zjistíte, že vy vlastně můžete mluvit o našich hodnotách, o demokracii a podobných věcech jak dlouho chcete, ale protože tam ten vývoj byl jinej, a ty tisíciletý rodový a kmenový tradice, a jejich postoj k (nesrozumitelné) mužské a ženské pohlaví je úplně jinej. Oni prostě nechápou, co jim říkáme. Buďto to nechtějí pochopit, nebo to nechápou.

A teď mluvím z vlastní zkušenosti a z rozhovorů, které jsme tam měli. Oni hlavně trvají na tom, že jejich hodnoty jsou správný. Nejsou ochotní akceptovat to, že existuje náš (nesrozumitelné).

To, co se děje teď je… v Libyi čeká milión dalších uprchlíků na to, aby je někdo převezl do Evropy. Oni v momentě, kdy tady budou a bude jich tady hodně, tak budou mít tendenci opravdu, opravdu prosazovat svojí pravdu, svoje vidění světa, svoje náboženství, svoje pravidla.

Upřímně řečeno, já nevím, jestli někdo z vás by se chtěl dožít toho – nevím, jak máte velké děti, ale já mám devítiletou holčičku – já bych pak nechtěl za dvacet let, až jí bude třicet, musela chodit v burce a neměla vůbec žádný práva. To opravdu ne.

Já samozřejmě si uvědomuju, že ty uprchlíci, kteří jsou (nesrozumitelné) jsou oběti a měli bychom jim pomáhat. Ale na druhou stranu, to co je v tom článku je taky pravda, že stát neplní svoji funkci a stát je tady od toho, aby hájil svoje hranice a chránil (nesrozumitelné). A to by v téhle chvíli měla dělat Evropská unie a chránit schengen.

Ale my se prostě obáváme toho, že z toho opravdu může být daleko větší problém, než si dneska uvědomujeme. Zatím je jich tady pár set tisíc, možná milión, nevím, ale v momentě, kdy jich tady bude hodně, tak oni opravdu nebudou respektovat naše pravidla.

Víte sami, že pokud pojedete do Saudské Arábie, tak neexistuje, abyste ráno vyšli ven bez toho, abyste měli zahalenou tvář. Tohle oni budou prosazovat tady. Budou chtít, aby my jsme (nesrozumitelné).

To znamená… Já už tady skončím, pojďme do zasedačky a pojďme si o tom ještě povídat. Dostanete samozřejmě všichni prostor k tomu něco říct, ale byl bych velmi rád, kdybychom jako televize si na to udělali názor a potom ten názor respektovali.

Jitka Obzinová: Tak ještě jednou jenom zopakuju, že postoj vedení televize je určující. To jsou pravidla, který prostě by bylo dobrý, abychom si znova oživili. Vedoucí vydání se tímto postojem řídí, redaktoři akceptují nařízení vedoucích vydání, nepromítají své soukromé názory do vysílání, jo? To je to jakoby nejpodstatnější, co jsme chtěli říct. My teď půjdeme ke konkrétní poradě nad konkrétníma věcma…


 Takže kam se nás (nebo neposlušnou televizi) snaží vmanévrovat Hlídací psí orgasmus STB? Není už to za hranou svobody, protože na vydírání pamatuje trestný zákon celá staletí, narozdíl od kavárenské propagandy?

 

Rubriky: ~ Štítky:

Komentáře

*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha
novota
před 5 měsíci

Názor na netu....synáček komuna...Tak Roberta Břešťana znám od jeho dětství, kdy jsme spolu chodili na prominentní školu, kam chodily nadměrně nadané děti a děti prominentů minulého režimu, jestli jeho rodiče byli angažovaní, nevím, nemyslím si. Když to někomu nešlo, prostě ho poslali zpět na původní školu s tím, že brzdí ostatní. No Robert nás musel po pár letech opustit, protože značně zaostával za průměrem třídy a v podstatě exceloval pouze v práskání a žalování. Byl to takový malý zakrslý zrzavý hajzlík, co si nechal říka Robin. Měli jsme ho za šišlavého bonzáka, kterému nešlo věřit, protože nevykecal jen to, co nevěděl. Jeho rodičům bylo doporučeno, že na rozsah a hloubku studia nestačí – není studijní typ a nemá studijní předpoklady. Takových spolužáků jsme měli asi 6. Vrátil se na běžnou základku, kde asi skutečně mohl nabýt domnění, že exceluje. Od nás pokračovali všichni na Gymnázia a pouze 2 na střední školy. Jiné pokračování v podstatě bylo nepřípustné. No na rovinu, nebyl jsem taky žádný lumen, ale školu jsem úspěšně dokončil, poté jsem maturoval s vyznamenáním, absolvoval jsem VŠ a dnes se živím hlavou, jako návrhář telekomunikační techniky. Mluvím plynule Anglicky, Rusky, velmi dobře Německy a domluvím se Francouzsky. Kam tím mířím.. Na lidi jsem měl vždy velmi dobrý čuch. Robert Břeštan byl z mého pohledu hodně tvrdý podprůměr, který dodnes trpí mindrákem z
inteligentních a samostatných lidí, kterým se má snahu jakkoliv vyrovnat – i za cenu podrazu. Nedivme se mu, že se dnes topí v takových sračkách, které není schopen domyslet a domýšlejí je za něj lidé, kteří jsou podstatně výše v hierarchii.

novota
před 5 měsíci

Nikdy jsem ho nečetl až dnes...odchovancovi fízlové v akci...díky za tip...http://aeronet.cz/news/vime-prvni-akce-c... tak to už prima socanům fandit nebude.....

novota
před 5 měsíci

Ani se nedivím kdo je majitel primy...a hlavně příznívec hybernské...

opus111
před 5 měsíci

Ondřej Neff je fanatický rusofob a tím je vše vysvětleno.

Jednou jsem s ním vedl emailovou komunikaci a když mu začaly dramaticky docházet argumenty tak zareagoval, že mám skočit do "Putinovy prdele".

Od té doby bych se nikdy nesnížil k tomu, abych ragoval na jeho bludy, protože jednak je politicky a ideově předpojatý a zadruhé, že je to sprosťák.

 

PAŘÁT dnes   Přidejte si nás na Facebooku

 

 

Komodity a deriváty ze stránek Kurzy.cz

 

Zlato - graf ceny

 

RUB/CZK - graf kurzu
Kurzy měn ze stránek Kurzy.cz

Poslední komentáře

 • Ten, co to cáluje:

  A před měsícem mexickej červotoč?

 • Petr:

  Klídek a hadr na čelo - nějaký exot ho...

 • n:

  Vzali nám předsedu nebo nevzali.... https://www.nov...

 • *antibuzna*:

  Samozřejmě, že volby budou. Hnutí ANO...

 • n:

  Stačí si poslechnout poslední vysilání...